Home

Stili Interni cintura bianca

Stili Interni cinture superiori

Stili Esterni cintura bianca

Stili Esterni cinture superiori

Altro

Programma di Stili Esterni Cintura Bianca

7° Chi
Pa Tuan Chin Ti I Lu
Lien Pu Ch’üan Ti I Lu
Chi Pen T’ui Fa (1-2)
6° Chi
Pa Tuan Chin Ti I Lu / Ti Erh Lu
Lien Pu Ch’üan Ti I Lu / Ti Erh Lu
Chi Pen T’ui Fa (1-4)
5° Chi
Shao Lin Ch’üan Ti I LuAle 2021 (1 Lu)
Chi Pen T’ui Fa (1-6)
4° Chi
Shao Lin Ch’üan Ti I / Lu Ti Erh LuGian 2021 (2 Lu)
Chi Pen T’ui Fa (1-8)
3° Chi
Shao Lin Ch’üan Ti I Lu / Ti Erh Lu / Ti San LuAle 2017 (1,2,3 Lu)
Chi Pen T’ui Fa (1-10)
Po Chi Ti I Lu
Po Chi Ti I T’ao
2° Chi
Shao Lin Ch’üan Ti I Lu / Ti Erh Lu / Ti San Lu / Ti Szu Lu
Chi Pen T’ui Fa (1-12)
Po Chi Ti Erh Lu
Po Chi Ti Erh T’ao
1° Chi
Shao Lin Ch’üan Ti I Lu / Ti Erh Lu / Ti San Lu / Ti Szu Lu / Ti Wu Lu
Chi Pen T’ui Fa (1-15)
Po Chi Ti San Lu
Po Chi Ti San T’ao